17/06/2013

Τσιμαμάντα Αντίτσι: ο κίνδυνος της μονοσήμαντης ιστορίας / Chimamanda Adichie: The danger of a single story

Τα στερεότυπα είναι αυτά που αρχικά μας κάνουν να κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους σε ομάδες ''άλλων''. Το πως δημιουργούνται και το πως μπορούμε να σταματήσουμε να τα ανατροφοδοτούμε είναι το θέμα αυτής της ομιλίας:


 
Our lives, our cultures, are composed of many overlapping stories. Novelist Chimamanda Adichie tells the story of how she found her authentic cultural voice -- and warns that if we hear only a single story about another person or country, we risk a critical misunderstanding.