16/06/2013

Ένα videogame για τη μετανάστευση έρχεται στην Καλαμάτα / A "videogame" about migration in Kalamata

Στο πλαίσιο του Festival Μηδέν (4-6 Ιουλίου, Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας) θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την παρουσίαση ενός ιδιαίτερου πρότζεκτ, του "βιντεοπαιχνιδιού" Banopticon, με θέμα τη μετανάστευση, της ομάδας Personal Cinema και να συναντήσουμε από κοντά μερικούς από τους δημιουργούς του. Η παρουσίαση προγραμματίζεται για την Παρασκευή 5 Ιουλίου (Πλατεία Αμφείας, 21.30)


Banoptikon videogame from Personal Cinema on Vimeo.

Τα videogames μπορούν να είναι είτε μίντια, είτε παιχνίδια. Αλλά μερικές φορές μπορούν να είναι και τα δύο. Σαν μίντια, μεταφέρουν μια ιδέα από ένα σημείο σε ένα άλλο. Σαν παιχνίδια, θέτουν μια σειρά από συνθήκες μέσα στις οποίες οι άνθρωποι παίζουν. Οποιοδήποτε νόημα ή μήνυμα βγαίνει μέσα από το παιχνίδι παράγεται από τους παίκτες, και δεν είναι απαραίτητο να προυπάρχει στο σχεδιασμό του παιχνιδιού.

Το videogame Banopticon, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2010, και θα ολοκληρωθεί – σε πρώτη φάση- τον Μάρτιο του 2013, μέσα στο πλαίσιο του MIG@NET, ενός Ευρωπαικού ερευνητικού προγράμματος.

Το πρόγραμμα, συντονίζει το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Κέντρο Σπουδών Φύλου και συμπεριλαμβάνει συνεργάτες από επτά Ευρωπαικές χώρες όπως: Πανεπιστήμιο της Μπολώνια, Τμήμα Πολιτικής, Θεσμών και Ιστορίας, Ιταλία, Συμφιλίωση (SYM), Κύπρος, Ίδρυμα Ανθρώπινων Επιστημών (FMSH) Παρίσι, Γαλλία, Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας, (UHH), Γερμανία, Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, Τμήμα Μέσων και Πολιτιστικών Σπουδών, Τμήμα απόφοιτων Σπουδών Φύλου (UU), Ολλανδία, The Peace Institute, Ινστιτούτο Σύγχρονων Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών (PI) Λουμπλιάνα, Σλοβενία, Πανεπιστήμιο του Hull, Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ηνωμένο Βασίλειο.

Το πρόγραμμα MIG@NET, εξερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι μετανάστες -ως μεμονωμένα άτομα αλλά και ως κοινότητες- συμμετέχουν στην παραγωγή και διαμόρφωση των ψηφιακών δικτύων σε διεθνική κλίμακα και την επιρροή των τελευταίων στην μεταναστευτική κινητικότητα και ενσωμάτωση. Το πεδίο έρευνας περιλαμβάνει επτά θεματικές περιοχές διερεύνησης: Συνοριακές Διελεύσεις, Επικοινωνιακές και Πληροφοριακές Ροές, Εκπαίδευση και Γνώση, Θρησκευτικές Πρακτικές, Σεξουαλικότητες, Κοινωνικά Κινήματα, Διαπολιτισμική Σύγκρουση και Διάλογος.

Ο στόχος του videogame Banopticon είναι η συλλογή δεδομένων από το ερευνητικό πεδίο, η οργάνωσή τους ως στοιχεία παιχνιδιού, (game elements ) η δημιουργία διαφορετικών χώρων (game spaces) και τέλος η ελεύθερη διανομή τους στο διαδίκτυο. Το παιχνίδι στην πρώτη φάση του, σχεδιάζεται σαν ένα online single user, τρισδιάστατο videogame. Περιέχει τα αποτελέσματα των ερευνών με τη μορφή: βίντεο, ήχων, ιστοσελίδων, φωτογραφιών , διαλόγων και κειμένων. Το υλικό και τα συμπεράσματα των ερευνών ενσωματώνονται σε περιβάλλοντα που αντιστοιχούν στα πεδία έρευνας, στις σύγχρονες καταστάσεις που αφορούν στη μετανάστευση, τον φυσικό ή ηλεκτρονικό έλεγχο της και συνεπώς τον καθορισμό των γεωγραφικών και των ψηφιακών συνόρων, τις μορφές εργασίας και παραγωγής που διαμορφώνονται σήμερα, αλλά και τις πράξεις αποκλεισμού, βίας ή αντίθετα της συνύπαρξης των μεταναστών με τους -θεωρούμενους ως νόμιμους- κατοίκους της Ευρώπης.

Η εργασιακή ομάδα του Banopticon αποτελείται από το Personal Cinema (www.personalcinema.org) : Γιάννης Σκουλιδάς (καλλιτέχνης-προγραμματιστής) , Ηλίας Μαρμαράς (media artist), Ξένια Κολιοφώτη (συνεργασία στο σενάριο και επιμελήτρια κειμένων), Δάφνη Δραγώνα (επιμελήτρια Νέων Μέσων) και από τους συνεργάτες Δημήτρη Φωτίου (γλύπτης- 3D designer) και Αλέξανδρος Σαλαπάτας (προγραμματιστής).

http://www.mignetproject.eu/

__________________

We will have the opportunity to attend a presentation of Banopticon, a very interesting "videogame" project on migration which will be exhibited in the frame of Festival Miden in Kalamata. Festival Miden has invited Personal Cinema to present their project and we will have the chance to meet and discuss with them. The presentation is scheduled for Friday, June 6, Amfeias' Square, Historic Center of Kalamata (21.30h)

Videogames can be either media or games. But sometimes they can be both. As media, they may carry an idea from one place to another. As games, they establish a set of conditions within which humans play. Any meaning or message that comes out of the game is generated by the players, and was not necessarily enclosed in the game's design.

The videogame Banopticon has been under development since January 2010, and will be completed by March 2013, into the context of a MIG@NET, a E.U's research project (mignetproject.eu). The project, is coordinated by Panteion University of Social and Political Sciences (UPSPS), Centre for Gender Studies and includes partners from seven European countries as: University of Bologna, Department of Politics, Institutions and History // Symfiliosi (SYM), Cyprus // Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH), Paris // University of Hamburg, Institute for Sociology (UHH) // Utrecht University, Department of Media and Culture Studies-Graduate Gender Programme (UU) // The Peace Institute, Institute for Contemporary Social and Political Studies (PI), Ljubljana // University of Hull, Department of Humanities, UK.

The aim of the videogame Banopticon is to collect data from the research fields, organize them as game elements, create different game spaces and finally disseminate them to the public.
The game is designed -- for now -- as an online single-user 3D videogame and will include video, sound recordings, web pages, photography and texts, in a playful form.

The material and the results of the research, are embedded into environments that correspond to the research fields, to the contemporary situations that refer to migration, to the physical or electronic forms of control of it and consequently to the definition of the geographical and digital borders. They refer as well to the forms of production and labor and to the acts of exclusion, violence or in the contrary to the forms of coexistence with the – so-called legal -- inhabitants of Europe.

The working team of Banopticon is the Personal Cinema collective (personalcinema.org ) that includes: Yannis Skoulidas (artist-programmer), Ilias Marmaras (media artist), Xenia Koliofoti ( script co-writer and editor) Daphne Dragona (New Media curator) and the collaborators, Dimitris Fotiou (sculptor-3D designer) and Alex Salapatas (programmer).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire