11/07/2013

ανοιχτή πρόσκληση για νέα εικαστική δράση! - open call to an artistic action!

-------english version below

Ένα νέο κάλεσμα για μια ακόμη εικαστική δράση του πρότζεκτ "Οι ζωές των άλλων". Περιμένουμε απ' όλους συμμετοχές! Τη δράση επιμελείται η εικαστικός Μάρθα Ζούπα. Τις συμμετοχές μπορείτε να τις στέλνετε στο e-mail του πρότζεκτ: livesofothers.project@gmail.com

Ανοιχτό κάλεσμα

Έως τις 23 Ιουλίου κάνουμε ανοιχτό κάλεσμα σε όποιον ενδιαφέρεται να συμμετέχει στο ακόλουθο πρότζεκτ, το οποίο αφορά άτομα που είναι μετανάστες ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία και εθνικότητα.

Έτσι λοιπόν:
Αν είσαι ο ίδιος μετανάστης,
Αν έχεις φίλους, γνωστούς ή συγγενείς μετανάστες
Ή αν έχεις κέφι να βρεις μετανάστες στην γειτονιά σου /στον χώρο σου που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, αρκεί να κάνεις/να κάνουν το εξής:


Γράψε σε μια λευκή κόλλα με μαύρο μαρκαδόρο στην μητρική σου γλώσσα, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι όταν ακούς την λέξη «βήμα» (“step”).Μπορεί να είναι μια λέξη, μια φράση ή ένα κείμενο. Αφήνοντας λίγο κενό γράψε από κάτω την αγγλική μετάφραση και αν θες το μικρό σου όνομα και την χώρα καταγωγής σου .Φωτογράφισέ το ψηφιακά και στείλε το στην ακόλουθη διεύθυνση, livesofothers.project@gmail.com.


Σκοπός είναι να συλλεχθεί ένα μωσαϊκό από αυτές τις καταγραφές των σκέψεων, των συναισθημάτων και των προβληματισμών του εκάστοτε συμμετέχοντα, κατά κάποιο τρόπο ένα μότο του καθένα.
Το τελικό αποτέλεσμα του πρότζεκτ θα είναι μια εγκατάσταση σε δημόσιο χώρο στην Καλαμάτα , όπου εκεί μια σκηνή θα καλυφθεί/ντυθεί με τις εκτυπώσεις του υλικού που θα στείλετε.
Η σκηνή ως σύμβολο του μετανάστη, του νομά, του πρόσφυγα που του παρέχει προστασία, ένα προσωρινό σπίτι, ένα καταφύγιο, έναν ενδιάμεσο σταθμό; στο ταξίδι του.


Στις 26 και 27 Ιουλίου λοιπόν, παράλληλα με το φεστιβάλ δρόμου στο πάρκο σιδηροδρόμων, σας περιμένουμε να ράψουμε ένα-ένα τα κομμάτια αυτού του «πάζλ» πάνω στην σκηνή.


Σκοπός του πρότζεκτ είναι να δημιουργηθεί ένα συλλογικό εικαστικό έργο που θα στρέφει την ματιά μας και την προσοχή μας στην διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και την εύθραυστη πραγματικότητα του μετανάστη ως φαινόμενο και ως ξεχωριστή οντότητα.

Ιδέα-συντονισμός: Μάρθα Ζούπα (εικαστικός)


______________

Open call!

 Until July 23 we are giving out an open call for those who are interested in participating in the following project relating to immigrants of any sex, age, or nationality. 

Therefore: 
If you are an immigrant, 
If you have friends, relatives, or people you know who are immigrants, 
Or if you are up to finding immigrants in your neighborhood/area who are interested in participating you/they just have to : 

Write down on a white sheet of paper with a black marker, in your mother language the first thing that comes to your mind by hearing the word “step”. It could be a word, a phrase, or a short text. Under that leave some space and write the English translation. You may add your first name and the country you come from. 

Take a digital photo of the whole page and send it to the following address: livesofothers.project@gmail.com 

The purpose of the project is to collect a mosaic of these documentations that indicate the thoughts, the emotions, and the concerns of the participants, a sort of statement of the people involved. 

The final result will be an installation, taking place in a public area in Kalamata, Greece, where a tent will be covered/dressed with the prints of the submitted materials. 

The tent stands as a symbol for the immigrant, the nomad, the refugee, that provides him/her protection, a temporary home, a shelter, a station between his/her journey. 

So, on the 26th and 27th of July, in collaboration with the street festival in the railway park you are most welcome to join us to sew one by one the pieces of this “puzzle” on the tent. The aim of this project is to create a group art work that will attract our sight and our attention to diversity, multicultural diversity and the fragile reality of immigrants as a phenomenon of our society, but also as unique individuals. 

Co-ordinator artist: Martha Zoupa


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire