08/08/2013

3 καταπληκτικά stop-motion animation από τους εθελοντές EVS του ΚΑΝΕ στη θεματική του Lives of others!

"Οι ζωές των άλλων" ενέπνευσαν τους εθελοντές EVS του ΚΑΝΕ, οι οποίοι βρέθηκαν στην Καλαμάτα για το 7ο Φεστιβάλ Δρόμου. Το αποτέλεσμα: 3 εκπληκτικά stop-motion animation κατά των διακρίσεων και του ρατσισμού, η πρώτη τους επαφή με την τεχνική του animation.
__________

"Lives of others" thematic inspired the wonderful EVS volunteers that came to support the 7th Street festival of Kalamata! They created 3 incredible stop motion videos, their first attempt to apply the animation teqnique!!!


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire