22/09/2013

"Οι επιζώντες"

Γ. Γιαννόπουλος (Πανελλήνια επιτροπή (πρώην) χρηστών και επιζώντων της ψυχιατρικής): Είμαστε σε μια κοινωνία εχθρική και για την ακρίβεια κάτι χειρότερο από εχθρική, απαξιωτική που δεν μπορείς να βρεις το δίκιο σου...Το περιθώριο πολλές φορές είναι η μόνη λύση και η μόνη διέξοδος... 

Ε. Περβανάκη (Άτομο με ψυχιατρική εμπειρία): Ύστερα από 7 χρόνια, αισθάνομαι ότι με έχουν μεταχειριστεί , με έχουν χρησιμοποιήσει και μένα σαν ένα κομμάτι ενός μοντέλου εμπορικού της εταιρείας φαρμάκων... 

Στο ντοκιμαντέρ "οι επιζώντες" έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τη φωνή των ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία. Μας περιγράφουν όλα όσα έζησαν και όλα όσα τους στιγμάτησαν σε αυτήν τη διαδρομή. Η ασυλιακή εμπειρία, ο εγκλεισμός, η περιθωριοποίηση και η προάσπιση των δικαιωμάτων τους, αποτελούν τα δομικά στοιχεία του λόγου τους.
Πρόκειται για μια ταινία τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) του Σταύρου Ψυλλάκη με αφορμή το«Ευρωπαϊκό Συνέδριο κατά των Διακρίσεων και του Στιγματισμού. Για μια ψυχιατρική μεταρρύθμιση προσανατολισμένη στο χρήστη και για το δικαίωμα για εναλλακτικές λύσεις», που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της ομώνυμης πράξης (Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 2007 - 2013, Άξονας 14), στη Θεσσαλονίκη, από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τη 1 Οκτωβρίου 2010.
Η ευρωπαϊκή αυτή συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το European Network of (ex) Users and Survivors of Psychiatry (ENUSP) και το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας και εντάσσεται στην προσπάθεια της υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων των (πρώην)χρηστών και επιζώντων της Ψυχιατρικής, καθώς και της αναζήτησης εναλλακτικών μορφών υποστήριξης και βοήθειας. Κύριοι στόχοι της ήταν η προαγωγή της αυτο-οργάνωσης των άμεσα ενδιαφερομένων, η ενδυνάμωση του ελληνικού κινήματος και η διασύνδεση των ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία με αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire