22/09/2013

"Οδηγός αντιρατσιστικής εκπαίδευσης" για εκπαιδευτικούς (σε pdf)


Το βιβλίο αυτό αν και αναφέρεται σε τραγικές καταστάσεις και απάνθρωπα φαινόμενα, είναι ένα βιβλίο που φέρνει αισιοδοξία στην εκπαίδευση και, συνεπώς, φέρνει αισιοδοξία σε ολόκληρη την κοινωνία. Δείχνει ότι η αντιρατσιστική εκπαίδευση είναι δυνατή σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα στο πλαίσιο του ισχύοντος αναλυτικού προγράμματος, εφαρμόζεται με οποιοδήποτε μοντέλο διδασκαλίας και δεν προϋποθέτει την ύπαρξη προκατασκευασμένου διδακτικού υλικού. Είναι ένα βιβλίο για όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν το φαινόμενο του ρατσισμού και να το αντιμετωπίσουν με επιτυχία.

Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα, 2007


Το βιβλίο υπάρχει στο διαδίκτυο σε μορφή pdf

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire